• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • http://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • www.twitter.com
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Dünya Kırşehirliler Derneği
Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK Kimdir?

 

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK

 

Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlkokulu Kaman-Tepeköy’de, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir’de bitirdi. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumerolji Anabilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Anabilim Dalında yaptı. Doktora çalışması sırasında 14 aylık bir DAAD bursu ile Almanya’ya Münster Üniversitesi’ne gitti. 2002 yılında doçent unvanı aldı. 2003 yılında Alexander von Humboldt Vakfının sağladığı bir burs ile Kültepe Tabletleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yeniden Almanya'ya Münster Üniversitesine davet edildi. 2008 yılı şubat ayında Profesörlüğe yükseltildi. İyi derecede Almanca, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Hâlen A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

 

 Yayınlar

 

A) KİTAP  

 

1. Albayrak, İ. (2006); Kültepe Tabletleri IV. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006.

B) YURT DIŞINDA YABANCI DİLDE BASILAN ESERLER 

 

1. Albayrak, İ. (2005); ““Fünf Urkunden aus dem Archiv von Peruwa, Sohn von Šuppibra, Jaarbericht van Vooraziatisch Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux (JEOL) no. 39, s.95-105, Leiden 2005.

 

2. Albayrak, İ. (2004); "She will Live, Eat and Be Anointed Together With Them ušbat aklat u paššat ištišunu", s. 9-20 Assyria and Beyond Studies Presented to Mogens Trolle Larsen, Publications de I’Institut historique-archéologique néederlandais de Stamboul (PIHANS C), Belçika 2004.

 

3. Albayrak, İ. (2007); “Eine altassyrische Urkunde zum anatolischen Bodenrecht”,  Altorientalische Forschungen, Band 34/2, s. 219-224, Berlin 2007.

 

4. Albayrak, İ. (2008); “The Toponym Balïhum in the Kültepe Texts”, Altorientalische Forschungen, Band 35/1, s.28-34, Berlin 2008.

 

5. Albayrak, İ. (2008); “A ruba’um letter sent to karum-Kaniš” Old Assyrian Studies in Memorial of Paul Garelli (OAAS 4) s.111-115, Belçika 2008.

 

C) TÜRKİYE’DE BASILAN ESERLER

1. Albayrak, İ. (2000); “Ein neues altassyrisches Testament aus Kültepe” Archivum Anatolicum IV, s.17-27, Ankara 2000.

2. Albayrak, İ. (2004); “ana kaspim annim Šamaš-abi qatatum Bu Gümüş İçin Šamaš-abi Kefildir” Archivum Anatolicum VII / 2, s.1-12 Ankara 2004.


3. Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den Bir Toplu Kayıt Belgesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi / Turkisch Journal of Social Resarch sayı 1-2 Nisan-Agustos, s. 136-147, Ankara 2005.


4. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Belgelerine Göre Karum Dairesinin İdari ve Politik Yapısı” Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yıllığı s. 342-356 Ankara 2003.


5. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe’den Yeni Bir Vasiyetname” Archivum Anatolicum IV, s. 1-16,  Ankara 2000.


6. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe Metinlerinde Geçen ma’u “su” Kelimesi”  Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı, s. 300-311, Ankara 2000.


7. Albayrak, İ. (2002); “Kültepe’den Değişik Bir Masraf Listesi”, Archivum Anatolicum V, s. 1-10, Ankara 2002.


8. Albayrak, İ. (2003); "Kaniş Karum'unun Bir Mektubu", Archivum Anatolicum VI-1, s.1-9, Ankara 2003.


9. Albayrak, İ. (2003); “Babil Yaradılış Destanından Bir Pasaj”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, s. 103-105, Ankara.


10. Albayrak, İ. (2004); “……. Onlarla oturacak, yiyecek ve yağlanacak /ušbat aklat u paššat ištišunu” Archivum Anatolicum 7/1, s. 1-21 Ankara 2004.


11. Albayrak, İ. (2005); “ Kumaş ve Kalay Sevkiyatına İlişkin Üç Kültepe Tableti” Anadolu medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı,  s. 269-277, Ankara 2005.

 

12. Öz, E. - Albayrak, İ. (2005); “1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet” Archivum Anatolicum, 8/2, s.21-45, Ankara 2005.

 

13. Erol, H. – Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den nikkassum’la İlgili, Altı Yeni Belge” Archivum Anatolicum, 8/2, s. 1-20, Ankara. 2005.

 

14. Albayrak, İ. (2010); “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelere Göre Eski Anadolu’da Miras Anlayışı”  (Basımda).

                    

D) KONGRE ve SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 

1. Albayrak, İ. (1998); “Koloni Çağında Yerli Bir Bayan 'Madawada'” III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirisi, Eylül 1996 Çorum, s. 1-14 (Acts of the IIIrd International Congress of Hittitology September  16-22, Çorum 1996).


2. Albayrak, İ. (2000); “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler” III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirisi 6-7 Nisan, Kayseri 2000.


3. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Metinlerinde Geçen Besin Maddeleri” IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 59-66, Kayseri 2003.


4. Albayrak, İ. (2002); "1963 Yılı Kazılarında Ele Geçen Yerli Halkla İlgili Bir Grup Kültepe Tableti" V. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 02-08 Eylül 2002, Ankara 2005


5. Albayrak, İ. (2007); “Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu’da Yaşanan Siyasi ve Sosyal Olayların Yerel Krallıklar Arası İlişkiler ve Ticari Hayata Etkileri” , E.Ü. Kapadokya Araştırma Merkezi Yayınları, s.37-48. Nevşehir 2007.


6. Albayrak, İ. (2007); “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelerde Eş ve Çocukların Miras Hakları”, ICANAS 38,   5-10 Eylül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 400 Ankara 2007.

 

7. Albayrak, İ. – Erol, H. (2010); “Observations On the History of Accounting in the Light of Kültepe Texts” 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accountin History (2nd BMAC) 15-18 Eylül 2010, İstanbul.

 

Araştırma Projeleri

Son 3 yılda aktif durumda olan araştırma projeleri

 

1-Kültepe'den Ele Geçen I-b Tabletleri - 2004 (Alexender Von Humboldt Vakfı destekli).

2-1950 Yılında Kültepe'den Bulunan Tabletlerin (c /k) İncelenip Yayınlanması ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması (Tubitak Destekli)

 

 

Son 10 yılda gerçekleştirilen araştırma projeleri

 

1963 Yılında Bulunan Kültepe Tabletleri Yayını - 1998 (DAAD destekli).

 

 

 

Araştırma : Ünal KAYA 

15.11.2012

 

Araştırmaya vesile olan Ümit Hasanoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.


Yorumlar - Yorum Yaz
ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI

ÜNAL KAYA
Dernek Başkanı
Özgeçmiş
www.unalkaya.com
Başkandan Mesaj
BİMER BAŞVURU
Bimer Başvuru Formu | Bimer sorgulama
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.52927.5593
Euro8.92328.9590
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa KENDİRLİ


MUSTAFA KENDİRLİ
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası 1.
Kat Nolu Banko Oda: E113

TEL: 0312 420 59 38
        0312 420 59 39
FAX: 0312 420 22 61


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP

 Halkla İlişkiler Binası 3. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: F320

TEL: 0312 420 56 20
        0312 420 56 21
FAX: 0312 420 21 23 Kırşehir Valisi İbrahim AKIN

İbrahim AKIN
 Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ

 • ABD
  ALMANYA
  AVUSTURYA
  AVUSTURALYA
  BELÇİKA
  DANİMARKA
  FRANSA
  HOLLANDA
  İSVEÇ
  İSVİÇRE
  İTALYA
  İSPANYA
  NORVEÇ

Nöbetçi Eczaneler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

TÜRKİYE deki DERNEKLERİMİZ
 • ADANA
  ADIYAMAN
  AFYONKARAHİSAR
  AĞRI
  AMASYA
  ANKARA
  ANTALYA
  ARTVİN
  AYDIN
  BALIKESİR
  BİLECİK
  BİNGÖL
  BİTLİS
  BOLU
  BURDUR
  BURSA
  ÇANAKKALE
  ÇANKIRI
  ÇORUM
  DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE 
 • ELAZIĞ
  ERZİNCAN
  ERZURUM
  ESKİŞEHİR
  GAZİANTEP
  GİRESUN
  GÜMÜŞHANE
  HAKKARİ
  HATAY
  ISPARTA
  MERSİN
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL

 • İZMİR
  KARS
  KASTAMONU
  KAYSERİ
  KIRKLARELİ
  KIRŞEHİR
  KOCAELİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA
  KÜTAHYA
  MALATYA
  MANİSA
  KAHRAMANMARAŞ
  MARDİN
  MUĞLA
  MUŞ
  NEVŞEHİR
  NİĞDE
  ORDU
  RİZE
  SAKARYA
  SAMSUN
  SİİRT
  SİNOP
  SİVAS
  TEKİRDAĞ
  TOKAT
  TRABZON
  TUNCELİ
  ŞANLIURFA
  UŞAK
  VAN
  YOZGAT
  ZONGULDAK
  AKSARAY
  BAYBURT
  KARAMAN
  KIRIKKALE
  BATMAN
  ŞIRNAK
  BARTIN
  ARDAHAN
  IĞDIR
  YALOVA
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK
  KİLİS
  OSMANİYE
  DÜZCE
 • DÜZCE 

 

Sitemizde yayınlanan Reklamlardan Herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Dünya Kırşehirliler Derneği Oluşum Aşamasında olup Şu an itibariyle internet üzerinden faaliyete başlamıştır..Derneğimiz Kurulum aşamasındadır

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim