• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Kaman

KAMAN

Konumu

: 39º.21’ Kuzey , 33º.43’ Doğu

Yüz ölçümü

: 1.185 km²

Nüfus

: 44.801

Merkez

: 21.118

Kasaba ve Köyler

: 23.683

 


 

TARİHİ

1913 yılında bucak merkezi ve Belediyelik olan Kaman, 01.09.1944 yılında Kırşehir İline bağlı ilçe iken 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı kanun ile Kırşehir İli’nin İlçe haline dönüştürülmesi nedeni ile Kaman İlçesi de       Ankara İline bağlanmıştır. Üç yıl sonra yani 01.07.1957 de yürürlüğe giren 7001 sayılı Kanun ile tekrar İl statüsü verilen Kırşehir İline bağlanmıştır. 

Bazı kaynaklara göre Kaman isminin Türklerin ilk  dini  olan     Şamanizm’ den geldiğini belirtseler de, kelime olarak düşünüldüğünde “Şaman” gök anlamına gelir. Şaman kelimesi Türk dünyasında “Kam” şeklinde kullanılmakta sonuna –en (an) eki olarak kullanımı söz konusu değildi. Bununla ilgili yayınlanan eserler bu görüşü reddetmeseler de “Kam” kelimesini –en (an) alamayacağı için değişikliğe uğrayarak “Kaman” ismi almasını uzak bir ihtimal olarak görmektedirler. Yine bazı kaynaklara göre ise Kaman isminin M.Ö.1200-2200 yılları arasında Kızılırmak kavisi içerisinde yaşamış olan Etiler (Hititler) den sonra kurulmuş olan Geomagen (Kumanlar) kaviminden geldiği şeklindedir. Bu Türk ırkından gelen kavimin Kayseri yakınlarında “Ova” anlamına gelen “Komana” şehrini kurdukları ve bu şehir isminin zamanla değişikliğe uğrayarak Kaman ismini aldığı şeklindedir.       

Selçuklular zamanında da Kaman meskun bir yerdi. Oğuzların çeşitli kolları gelip Kaman’ın bu günkü köylerinin temelini atmışlardır. Çünkü Kaman’daki köylerin adları incelendiğinde Oğuzlarla yakın ilişkisi olduğu görülür. Büğüz ve Kargın Oğuzların yirmidört kolu içine giren isimlerdendir. Yine Çağırkan isminin de Oğuzlarda bulunan oymak adından geldiği görülür. Bazı köylerimiz bugünde hala aynı isimleri taşımaktadır. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devletinin Yönetimine girmiştir.          

Kaman İlçesine 8 Km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük 1986 yılından beri Kültür Bakanlığımız ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılar hala devam etmektedir. Bu kazılardan elde edilen tarihi eserlerde Kaman ve yöresinin M.Ö 3000 yıllarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Kaman’ın 900’lü yıllardan itibaren yörenin Türk – İslam diyarı olarak kapılarının açılmasıyla coğrafi ve kültür birliği yapmış bir yerleşim yeri olarak her zaman için Kırşehir’in tarihi dokusu içerisinde yeri vardır.

Daha sonraki dönemlerde bu bölge Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. Heyet-i Temsiliye Üyeleri 25 Aralık 1919 günü Atatürk ile birlikte Kaman’a gelerek o zaman Kaman’ın ileri gelenlerinden Bektaşoğlu Ali Çavuş’un evine misafir olur. Kamanlılara ülkenin içine düştüğü kötü durumu anlatır ve Milli Mücadeleye destek ister, Kaman halkından yakın ilgi ve destek alarak ertesi gün Kaman’dan ayrılır.

COĞRAFİ YAPISI

39 21kuzey enlemi ile 33 43 doğu boylamı arasında yer alan kaman Kırşehir’in en büyük ilçesidir. İlimizin batısında yer alan Kaman’ın  yüzölçümü 1.185 km. toplam nüfusu 44.801’ dir. Toplam nüfusunun 21.118’ i ilçe merkezinde 23.683’ u ise köylerde yaşamaktadır.Denizden 1080 m yüksekliğinde olan Kaman Kırşehir  53 km uzaklıktadır.Adını tüm dünyaya meşhur cevizi ile duyuran  Kaman ilçemizin toplam 10 kasabası ve 41 köyü vardır.

            Hirfanlı barajının kıyılarından itibaren kuzeye doğru yükseltinin arttığı Kılıçözü dersinin kolları tarafından derince  parçalanmış engebeli bir plato geniş alanlar kaplamaktadır.İlçede bulunan Baran Dağı 1808 m ile ilimizin en yüksek noktamızdır.Bölgenin suları Kılıçözü Deresi tarafından toplanmaktadır.

            Kaman Depresyonıun temelini Kırşehir Masifi oluşturmaktadır.Paleozik kütle bölgenin en yaşlı kayaç grubudur.Kendi içinde farklı formasyonlara ayrılsada bu seri yeşil şist amfibolit,gnayslar,mermerler ve kuvarsitlerce temsil edilir.Kamanın birçok yerinde üst kratase yaşlı  açık ve koyu yeşil renkli mikro gabro diyabaz bazalt kalkerli tüf geniş alana yayılmıştır.Tersiyer arazi ise tamamen sedimanter malzemeden oluşmaktadır. Bu seri kırmızı,kahverengi, katmansız bloklu,gevşek formasyonlarca temsil edilmektedir. Kuaterner arazi Kılıçözü Deresi ve Hirfanlı Barajı kıyılarında uzun ince bir şerit halinde görülmektedir.

            Karasal iklim şartlarının görüldüğü kaman’da yaz aylarında tropikal hava şartlarını egemen olduğu aylarda sıcaklıklar yükselerek Temmuz ayında en yüksek seviyelere ulaşır.En düşük sıcaklık ise ocak ayında ölçülmektedir.Ortalama sıcaklık 10.2 c yıllık yağış miktarı ise 453 mm olarak tespit edilmiştir Yağışın yıllık dağılımı incelendiği zaman en fazla yağışın aralık ayında,  en az yağış ise ağustos ayında düştüğü görülmektedir..Kaman’da yaz ayalarında kuzeyden esen  rüzgar, kış aylarında ise kuzey ve güney yönlü  rüzgarları etkin olduğu tespit edilmiştir. 

            Kaman bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir.Bitki örtüsünün yetersiz olmasında iklim kadar insan  faktörününde olumsuz etkisi vardır.Bu nedenle bitki örtüsü antropojen steptir.Kavak ,söğüt ve meyve ağaçları dışında Ömerkahya  Yazıyolu , Bayındır ve Hamit köyündeki meşelikleri görmek mümkündür..Yamaçlarda geven,çobanyastığı,sığır kuyruğu,devedikeni,kekik,üçgül ve ayrık otu yaygındır.Aşırı otlatma sonucu alfa otu ve püsküllü çayır yok olma noktasına kadar gelmiştir.Son yıllarda  yapılan ağaçlandırma çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

            Halkın geçim kaynağı tarım,hayvanclık ve ticarete dayalıdır.İlçede zengin maden yataklarının işletilmeye başlanması hirfanlı baraj tesislerindeki hareketlilik ilçeye canlılık getirmiştir. Çağırkan kasabasındaki Japon bahçesi ,Kalehöyük kazı alanı, Japon arkeoloji enstitüsü ve Dadaloğlu Parkı cevizi ile ün yapan ilçeye gelen ziyaretçi sayısını artırmıştır. Ünlü şair Dadaloğlu ömrünüğm son 15 yılını kaman’da geçirmiştir.       

            Kaman ince kabuklu içi dolu ve yüksek verimli cevizi ile ün yapmıştır. İlkbahar donlarından fazla etkilenmeyen Kaman cevizi son yıllarda yapılan tanıtımlar ile Pazar payını artırmıştır.

EKONOMİK DURUM

            İlçemizde büyük sanayi kuruluşu olmadığından halkın geçim kaynağı %90 oranında tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçenin toplam kültür arazisi 807776 dekar olup, bunun 49510 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. İlçemizde tarım polikültür olup, yetiştirilen ürünler çok çeşitlidir. Hububat, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebzeler ve meyveler olmak üzere tarımsal üretim yapılmaktadır.       

İlçemiz tarım toprakları genelde verimli olup, hububatta verim 2003 yılı istatistiklerine göre 200-250 kğ/da, sebzelerde 2700 kğ/da oranında verim alınmaktadır.              

Üretilen hububatın geneli ilçede kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınmakta iken 2003 yılı itibariyle çoğunlukta tüccara satıldığı gözlenmiştir. İlçemiz Toprak Mahsulleri Ofisi 1957 yılında kurulmuş olup, 2003 yılının 11. ayından itibaren Kaman Ajans Amirliği olmuştur. TMO’nin 9.600 tonluk çelik silo, 25.000 ton modern açık yığın ünitesi, 2000 tonluk ise çelik hangarı mevcuttur. TMO’nin hizmet binası kendisine ait olup, yeterlidir. TMO’de 1 Müdür, 1 Eksper, 2 Memur, 1 Muhasebeci, 2 Teknisyen, 1 Şoför, 2 Bekçi olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir. 1 pikap ile 1 yükleyici traktörü vardır.        

İlçemizde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifi kuruludur.      

Tüketim malları arasında manifatura, tuhafiye, inşaat malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri, sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti yapılır.       

İlçe merkezinde irili ufaklı toptan ve perakende ticaret yapan, İlçemizdeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bağlı 1065, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bağlı 1511 olmak üzere toplam 2576 civarında işyeri bulunmaktadır.

Yine ilçemizde T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ile İş Bankası olmak üzere 3 Banka şubesi bulunmaktadır.  

İDARİ YAPI

             Kırşehir İline bağlı olan İlçemizde 10 kasaba, 41 köy, 45 mahalle Muhtarlığından oluşmaktadır. İlçe merkez Belediyesinden ayrı olarak 10 kasabamızda Belediye Teşkilatı bulunmaktadır. İlçe merkezinde Cuma, Çiftlikli, Gaffar, Hacıpınar, Orta, Sarıuşağı, Yeni, Darıözü, Müderris Ziyarettepesi ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalle vardır. Bunun dışında 4 Temmuz 1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe olan Akpınar Bucağı kendisine bağlı 23 köyü ile birlikte Kaman’dan ayrılarak 13 Eylül 1988 tarihinde İlçe haline dönüştürülmüştür.

 2007 tarihinde yapılan  genel nüfus sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 44.801 dir. Bunun 21.118 ’ i ilçe merkezinde, 23.683’ u Kasaba ve köylerde oturmaktadır. Konuşulan dil tamamen Türkçe’dir.

          Ekonomik koşullar sebebiyle köylerden ilçe merkezine ve Ankara, İstanbul, Mersin gibi büyük sanayi illerine göç yaşanmaktadır. 2007 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusunda önceki yıllara göre düşme meydana gelmiştir.

ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.164932.2938
Euro34.893535.0333
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim