• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK Kimdir?

 

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK

Prof.Dr.İrfan ALBAYRAK

 

Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlkokulu Kaman-Tepeköy’de, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir’de bitirdi. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumerolji Anabilim Dalından mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Anabilim Dalında yaptı. Doktora çalışması sırasında 14 aylık bir DAAD bursu ile Almanya’ya Münster Üniversitesi’ne gitti. 2002 yılında doçent unvanı aldı. 2003 yılında Alexander von Humboldt Vakfının sağladığı bir burs ile Kültepe Tabletleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yeniden Almanya'ya Münster Üniversitesine davet edildi. 2008 yılı şubat ayında Profesörlüğe yükseltildi. İyi derecede Almanca, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Hâlen A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

 

 Yayınlar

 

A) KİTAP  

 

1. Albayrak, İ. (2006); Kültepe Tabletleri IV. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006.

B) YURT DIŞINDA YABANCI DİLDE BASILAN ESERLER 

 

1. Albayrak, İ. (2005); ““Fünf Urkunden aus dem Archiv von Peruwa, Sohn von Šuppibra, Jaarbericht van Vooraziatisch Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux (JEOL) no. 39, s.95-105, Leiden 2005.

 

2. Albayrak, İ. (2004); "She will Live, Eat and Be Anointed Together With Them ušbat aklat u paššat ištišunu", s. 9-20 Assyria and Beyond Studies Presented to Mogens Trolle Larsen, Publications de I’Institut historique-archéologique néederlandais de Stamboul (PIHANS C), Belçika 2004.

 

3. Albayrak, İ. (2007); “Eine altassyrische Urkunde zum anatolischen Bodenrecht”,  Altorientalische Forschungen, Band 34/2, s. 219-224, Berlin 2007.

 

4. Albayrak, İ. (2008); “The Toponym Balïhum in the Kültepe Texts”, Altorientalische Forschungen, Band 35/1, s.28-34, Berlin 2008.

 

5. Albayrak, İ. (2008); “A ruba’um letter sent to karum-Kaniš” Old Assyrian Studies in Memorial of Paul Garelli (OAAS 4) s.111-115, Belçika 2008.

 

C) TÜRKİYE’DE BASILAN ESERLER

1. Albayrak, İ. (2000); “Ein neues altassyrisches Testament aus Kültepe” Archivum Anatolicum IV, s.17-27, Ankara 2000.

2. Albayrak, İ. (2004); “ana kaspim annim Šamaš-abi qatatum Bu Gümüş İçin Šamaš-abi Kefildir” Archivum Anatolicum VII / 2, s.1-12 Ankara 2004.


3. Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den Bir Toplu Kayıt Belgesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi / Turkisch Journal of Social Resarch sayı 1-2 Nisan-Agustos, s. 136-147, Ankara 2005.


4. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Belgelerine Göre Karum Dairesinin İdari ve Politik Yapısı” Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yıllığı s. 342-356 Ankara 2003.


5. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe’den Yeni Bir Vasiyetname” Archivum Anatolicum IV, s. 1-16,  Ankara 2000.


6. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe Metinlerinde Geçen ma’u “su” Kelimesi”  Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı, s. 300-311, Ankara 2000.


7. Albayrak, İ. (2002); “Kültepe’den Değişik Bir Masraf Listesi”, Archivum Anatolicum V, s. 1-10, Ankara 2002.


8. Albayrak, İ. (2003); "Kaniş Karum'unun Bir Mektubu", Archivum Anatolicum VI-1, s.1-9, Ankara 2003.


9. Albayrak, İ. (2003); “Babil Yaradılış Destanından Bir Pasaj”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, s. 103-105, Ankara.


10. Albayrak, İ. (2004); “……. Onlarla oturacak, yiyecek ve yağlanacak /ušbat aklat u paššat ištišunu” Archivum Anatolicum 7/1, s. 1-21 Ankara 2004.


11. Albayrak, İ. (2005); “ Kumaş ve Kalay Sevkiyatına İlişkin Üç Kültepe Tableti” Anadolu medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı,  s. 269-277, Ankara 2005.

 

12. Öz, E. - Albayrak, İ. (2005); “1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet” Archivum Anatolicum, 8/2, s.21-45, Ankara 2005.

 

13. Erol, H. – Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den nikkassum’la İlgili, Altı Yeni Belge” Archivum Anatolicum, 8/2, s. 1-20, Ankara. 2005.

 

14. Albayrak, İ. (2010); “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelere Göre Eski Anadolu’da Miras Anlayışı”  (Basımda).

                    

D) KONGRE ve SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 

1. Albayrak, İ. (1998); “Koloni Çağında Yerli Bir Bayan 'Madawada'” III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirisi, Eylül 1996 Çorum, s. 1-14 (Acts of the IIIrd International Congress of Hittitology September  16-22, Çorum 1996).


2. Albayrak, İ. (2000); “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler” III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirisi 6-7 Nisan, Kayseri 2000.


3. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Metinlerinde Geçen Besin Maddeleri” IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 59-66, Kayseri 2003.


4. Albayrak, İ. (2002); "1963 Yılı Kazılarında Ele Geçen Yerli Halkla İlgili Bir Grup Kültepe Tableti" V. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 02-08 Eylül 2002, Ankara 2005


5. Albayrak, İ. (2007); “Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu’da Yaşanan Siyasi ve Sosyal Olayların Yerel Krallıklar Arası İlişkiler ve Ticari Hayata Etkileri” , E.Ü. Kapadokya Araştırma Merkezi Yayınları, s.37-48. Nevşehir 2007.


6. Albayrak, İ. (2007); “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelerde Eş ve Çocukların Miras Hakları”, ICANAS 38,   5-10 Eylül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 400 Ankara 2007.

 

7. Albayrak, İ. – Erol, H. (2010); “Observations On the History of Accounting in the Light of Kültepe Texts” 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accountin History (2nd BMAC) 15-18 Eylül 2010, İstanbul.

 

Araştırma Projeleri

Son 3 yılda aktif durumda olan araştırma projeleri

 

1-Kültepe'den Ele Geçen I-b Tabletleri - 2004 (Alexender Von Humboldt Vakfı destekli).

2-1950 Yılında Kültepe'den Bulunan Tabletlerin (c /k) İncelenip Yayınlanması ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması (Tubitak Destekli)

 

 

Son 10 yılda gerçekleştirilen araştırma projeleri

 

1963 Yılında Bulunan Kültepe Tabletleri Yayını - 1998 (DAAD destekli).

 

 

 

Araştırma : Ünal KAYA 

15.11.2012

 

Araştırmaya vesile olan Ümit Hasanoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız.


Yorumlar - Yorum Yaz
ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.164932.2938
Euro34.893535.0333
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim