• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Eğitim

CUMHURİYET ÖNCESİ KIRŞEHİR'DE EĞİTİM

 Kırşehir, tarih boyunca önemli bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu  döneminde bilimsel bir kurum olan Cacabey Medresesi Kırşehir’dedir.

 

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. O tarihlerde Türkmen oymakları boy boy Kırşehir’e yerleşmiş, Horasan Erenleri de medreseler açıp ilim ile meşgul  olmuşlardır.

1243 Kösedağ yenilgisi ile, Türk tarihinde yeni bir dönem başladı. Bu dönem Osmanlı’nın güçlenmesine dek bütün Anadolu’da karışıklıklar ve kavgalarla geçti. Bu dönemde yönetim, Mogollar’ın atadığı  emirlerle gerçekleştirildi. Kırşehir de emir olarak bulunan Cacabey tarihe damgasını vurmuştur.

Anadolu’nun orta yaylasında, Kızılırmak’ın kucakladığı topraklarda Kırşehir kültür tarihimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle Cacabey Medresesi bu  şehrin ilim ve kültür merkezi olmasına neden olmuştur. Cacabey’in adını taşıyan medrese onun ebedileşmesini sağlamıştır.  Kırşehir’de bir bilim ocağı kuran Cacabey, medresesinde astronomi araştırmaları, dört mezhebin fikriyatı, İslam Hukuku, Hikmet  dersleri gibi müspet ilimler okutuluyordu.  Cacabey medresesinin üzerindeki bugünkü kubbe cami kubbesi değil bir rasathanedir. İçindeki odalar ise, öğrencilerin barınmaları için hazırlanmıştır.

Cacabey Medresesi tamamen bir Kırşehir Üniversitesidir. Bu üniversitede eğitim Türkçe olarak  yapılmıştır. “Dilini unutan milletler diğer milletlerin içinde erirler.” Cacabey bunu sezen büyük bir şahsiyettir. Türkçe konuşmayı ve yazmayı savunmuştur.  “Anadolu Türklüğü’nü “ korumuştur. Acem kültürü içinde Türklük eriyip giderken Cacabey bir kurtarıcı olarak medresesini kurmuş “Türklüğü” ayakta tutmuştur.

Kırşehir’de ilimle uğraşan, Anadolu’nun Türk kalmasını sağlayan ve Türk diline hizmet veren Aşık Paşa, Türkçe ile yazmayı şeref bilmiş ve bu şerefle de sonsuzluğa erişmiştir. 600 yılın karanlıkları üstünden bir güneş parlaklığı ile yükselen Aşık Paşa’nın  büyüklüğü: Her yerde Türk’ü, Türk dilini sevişi ve onun için haykırışından kaynaklanır. Dilde, dilekte, bilgide ve bilekte kimliğine kavuşan Atatürk çocukları, ulusal  bir ülkü için, içten haykıran bu Türk’ü hiçbir zaman unutmayacaktır.

Kırşehir’de yetişmiş ozanlarımız arasında Türkçe yazıp söyleyen ve Cacabey Medresesinde yetişen Ahmet Gülşehri’yi de anmak gerekir.

Eğitimin bir devlet görevi olarak kabul  edilmediği bir dönemde, tarikat yönü de bulunan Ahi Birlikleri’nin amaçlarını gerçekleştirebilmek için  eğitim alanında gelişmiş bir sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Bu teşkilatın ve sistemin kurucusu olan Ahi Evran Kırşehir’in ününü yaymıştır. Burada Ahiliğin ne olduğunu anlatmayacağız . Fakat Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Ahi Birlikleri:  Müslüman-Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını düzenleyen başlı başına bir eğitim kurumudur.

Eğitim ve ilim insanın kendini tanımasına yardım etmiyorsa gereksiz, kendini tanımıyorsa lüzumsuzdur. Ferde kendini tanıma yolunu göstermek, iyi insan yetiştirmek, kendini tanıyan, bilen insan olmak ve her zaman, her yerde çalışan insan olmak fikirlerine dayanan bu sistemde; insan bir bütün olarak ele alınmış, yalnız mesleki bilgi değil, dini, ahlaki ve toplumsal bilgiler de birlikte verilmiştir.

Tüm bu fikirlerin, eğitim kurumunun kurucusu ve düşünürü Ahi Evran Kırşehir’de hizmet etmiş fikirlerini tüm dünyaya duyurmuştur. O Türk kültür ve eğitim tarihinin ölümsüz bir düşünürü olarak daima yaşayacaktır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rolleri olan Ahi Birlikleri’nin, büyük şeyhi Edebali’nin Kırşehirli olduğunu da belirtmeliyiz.  Çünkü Ahilerin ünlü bilgini ve Şeyhi Edebali, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’e kızını vermiş ve onun yapacağı işlerde akıl hocası olmuştur.

Kırşehir’de eğitim-öğretim; Osmanlı’nın son dönemlerinde kadar medreselerde, tekke ve zaviyelerde sürdürülürken, 19.yüzyılın sonunda ise sancak merkezi durumunda olan Kırşehir’de 4 medrese, 1 idadi, 1 rüştiye ve 16 iptadiye okullarında sürdürülmüştür. O dönemde Kırşehir Sancağı’nda bulunan okulların sayısı 100’e yaklaşmıştır.   

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRŞEHİR’DE EĞİTİM

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bugüne 82 yılı aşkın bir zaman geçmiş ve bu sürede ülkemiz sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda büyük ilerlemeler sağlamıştır. Özellikle eğitim alanında alınan yol, diğer alanlardan daha büyüktür.

Kırşehir Milli Eğitimi de öğretim alanında gelecek yüzyılı hedefleyerek, kendi imkanları ölçüsünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurtuluş savaşının başarıya ulaşması ve Cumhuriyetin kurulması ile Türk milleti yalnızca işgalden kurtulmamış kendini yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan kurum ve anlayış ve değerleri de “büyük kurtarıcısı ve ulu önder Atatürk’ün rehberliğinde” ortadan kaldırmış ve çağın gereklerine uygun kurum, kavram ve değerleri oluşturmaya başlamıştır. Atatürk devrimleri olarak adlandıracağımız bu yapılanma ile Türkiye genelinde her alanda olduğu gibi  eğitim alanında da gelişme başlamış, ilimiz Kırşehir de bu gelişmelerden etkilenmiştir.

Her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bazı problemler olmakla birlikte Cumhuriyetten günümüze eğitim alanında büyük gelişme kaydedilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda okur yazarlık oranı  % 4,5 civarındayken bugün % 90’nı geçmiştir. Aynı durumu ilimizde de gözlemek mümkündür. 2005  kayıtlarına göre ilimizdeki okur yazarlık oranı %97’i geçmiştir.

İlimizdeki pansiyonlu ve yatılı öğrencilerin kaldıkları okullarda Valilik onayı ile yeteri kadar belletici öğretmenler görevlendirilmiştir.

Kurumlara ad verme işlemlerinin İl Milli Eğitim komisyonunun mütalaasına dayalı olarak İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve Valiliğimizin onayı ile yapılmıştır.

Zorunlu eğitimin devam ettiği İlköğretim Okullarımızda 222 sayılı kanuna göre kaydedilmiş zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin devamının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Okulöncesi eğitim kurumları olan anaokulları ile uygulama sınıflarındaki çocukların bakım ve beslenmeleri için İl ücret tespit komisyonunca alınan kararlar Valilik onayından sonra uygulanmaya konulmuş ve hizmetler eksiksiz sunulmuştur .

İlimizde 2916 sayılı kanuna göre Özel Eğitime muhtaç çocukların Rehberlik Araştırma Merkezince gerekli testler yapıldıktan sonra ilgili okullara ve sınıflara yerleştirilmesi sağlanmıştır.Bu konuda öğrenci velileri ile yakın ilişkiler kurulduğu görülmüştür.

İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünün öncelikle eğitim  öğretim ve diğer alanlara  yönelik; yönetmelik, yönerge ve genelgelerle kurulmuş  56 adet komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar kendileri ile ilgili görevleri yerine getirmişlerdir.

Okullarda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler resim,elişi sergileri şeklinde okul salonlarında ve Kültür Müdürlüğü Galerileri salonunda öğrenci velilerine ve halka sunulmuştur.

Okullarca hazırlanan müzik ve eğlence programları velilere ve halka yönelik olarak okul salonlarında ve Kültür Müdürlüğü salonunda  yapılmıştır

Tüm öğrencilerimiz başarılarına göre takdir ve teşekkürle ödüllendirilmişlerdir.

İlimizdeki 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yönlendirilmesi ve ÖSS sınavına giren öğrencilerin yükseköğretim kurumları tercihlerine okul rehber öğretmenlerince  yardım edilmiştir.

Günümüz dünyasında okur yazarlığın yeterli olmadığı bilinmektedir. Günümüzde yaş gruplarına göre okullaşma oranı ülkelerin gelişmişliğinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Henüz yeterli düzeyde olmamakla birlikte, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bu oran sürekli yükselmektedir.           

2008-2009 ÖĞRETİM YILI OKUL-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU

( Resmi-Özel Okullar İl Geneli )

      

     

RESMİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR DERSLİĞE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2008-2009)

       

 ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2008-2009)

        

 2003-2008 OKS ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI TÜRKİYE SIRALAMASI

YILLAR

ÖĞRENCİ SAYISI

TM SIRA

MF SIRA

2003

2464

17

17

2004

2461

16

13

2005

2749

11

10

2006

2865

5

6

2007

2813

2

4

2008

2998

6

5

İL GENELİ  2003-2008 ÖSYS BAŞARI DURUMU

YILLAR

SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI

LİSANS

AÖF

SINAVSIZ ADAY

YERLEŞEN ADAY SAYISINA GÖRE SIRASI

SÖZEL PUAN TÜRÜNE GÖRE SIRASI

SAYISAL PUAN TÜRÜNE GÖRE SIRASI

EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNE GÖRE SIRASI

2003

7594

258

30

206

41

1

28

3

2004

8548

292

34

241

38

1

16

6

2005

7980

282

43

228

28

1

9

1

2006

7125

204

38

272

56

2

24

7

2007

2481

201

30

240

56

1

17

3

2008

7052

1139

1100

652

56

1

19

2

*2008 YILI NÜFUS SAYIMLARI YAYIMLANMADIĞINDAN OKULLAŞMA ORANLARI BİR ÖNCEK YILA GÖRE DÜŞÜK GÖZÜKMEKTEDİR.

ÜNİVERSİTE

Ahi Evran Üniversitesi;  Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Merkez, Kaman, Mucur ve Çiçekdağı ilçelerimizde birer Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam iki Fakülte, iki Yüksekokul ve dört Meslek Yüksekokulunda 258 öğretim elemanı ve ek yerleştirmeler hariç 8.694  öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Öğrenci sayısının önümüzdeki dört yıl içerisinde yaklaşık 15.000’ e ve ilerleyen yıllarda da 20.000’ e çıkarılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitemizce Fen Bilimleri Enstitüsü’nde beş dalda ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde altı dalda olmak üzere toplam 11 dalda lisansüstü eğitime öğrenci alımı için YÖK’ e başvurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlaması planlanmış ve bu amaçla akademik kadrosu oluşturulmaya başlanmıştır. Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’ nin öğrenci alabilir duruma getirilebilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış ve izin için YÖK’ e müracaat edilmiştir.

AHİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASINA İLİŞKİN 5467 SAYILI KANUN 17.03.2006 TARİH VE 26111 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMİŞTİR.  

 

 

ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim