• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Tarım ve Hayvancılık

 

TARIM ve HAYVANCILIK

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır.Yüz ölçümü 6570 km2’dir. Kabaca bir paralel kenarı andıran ilin toprakları ülke topraklarının %0.8’i, İç Anadolu Bölgesi topraklarının %2.9’u kadar olup yüzölçümü bakımından Türkiye’de 53. sıradadır. İlin matematiksel konumu 38 derece 50 dakika – 39 derece 50 dakika kuzey enlemleri, 33 derece 30 dakika – 34 derece 50 dakika doğu boylamları arasındadır. İlin güney uç noktası, merkez ilçe Ulupınar beldesi, kuzey uç noktası Çiçekdağı ilçesinin Konurkale köyüdür. Batı uç noktası Kaman ilçesi Büğüz köyü, doğu uç noktası ise Mucur ilçesi Kılıçlı köyüdür.  Deniz seviyesinden yüksekliği 985m’dir. İlin kuş uçuşu denize  uzaklıkları; güneyde Akdeniz’de Anamur Burnu’na 362km , kuzeyde Karadeniz’de Sinop’a 334km’dir

Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim görülür. Thorntwait’in iklim tasnifine göre, Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. İldeki yıllık sıcaklık ortalaması    11,3  oC, yıllık yağış 400mm’den azdır. 

İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İl nüfusunun yaklaşık % 41,79’u kırsal alanda yaşamaktadır. İl istihdam edilen nüfusun ise % 65,1’ i tarım ve hayvancılık sektöründedir. İl  gayri safi hasılasının % 25,2’si tarım  sektöründen sağlanmaktadır.

Kırşehir’de mevcut 36 243 adet tarım işletmesinin %60’ında ( 21 746 adet) bitkisel üretim, %38’inde ( 13 772 adet ) bitkisel + hayvansal üretim, %2’sinde ( 725 adet ) yalnızca hayvansal üretim yapılmaktadır.

 Arazi Yapısı

Arazi Yetenek Ordoları

Sınıfı

Özelliği

Oranı (%)

Miktarı(ha)

 İşlemeli tarıma elverişli

I

Derin Düz ve Hafif Eğimli

7,87

51.772

II

Orta Derin, hafif ve orta meyilli

12,37

81.367

III

Orta Derin, hafif ve orta meyilli

14,14

92.996

IV

Orta Derin, hafif ve orta meyilli

21,59

141.959

Toplam

 

 

55,97

368.094

İşlemeli tarıma elverişli olmayan

V

Orta Derin, hafif ve orta meyilli

0,09

609

VI

Sığ ve Çok Sığ, Yüksek Eğimli, sürekli erozyon

14,59

95.980

VII

Sığ ve Çok Sığ, Yüksek Eğimli, sürekli erozyon

19,04

125.206

Tarım dışı arazi

VIII

Sığ ve Çok Sığ, Yüksek Eğimli, sürekli erozyon

6,99

45.990

Toplam

 

 

40,71

267.785

Sınıflandırılamayan (Meskun, su)

 

 

3,32

21.800

Genel Toplam

 

 

100

657.679

Tabloda görüldüğü gibi Kırşehir ilinde tarım alanlarını en fazla IV. Sınıf toprak grubu teşkil ederken onu sırası ile III., II., VI., I. Sınıf toprak grupları izlemektedir. Çayır ve mera alanlarının VII. Sınıf araziler üzerinde olduğu görülmektedir.  

Toprak kullanma kabiliyeti sınıfları 8 adet olup, toprak sınır ve sınırlandırmaları I. Sınıftan VIII. sınıfa doğru giderek artmaktadır

Arazi Kullanım  Alanları 

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır.Yüz ölçümü 6570 km2’dir. Kabaca bir paralel kenarı andıran ilin toprakları ülke topraklarının %0.8’i, İç Anadolu Bölgesi topraklarının %2.9’u kadar olup yüzölçümü bakımından Türkiye’de 53. sıradadır. İlin matematiksel konumu 38 derece 50 dakika – 39 derece 50 dakika kuzey enlemleri, 33 derece 30 dakika – 34 derece 50 dakika doğu boylamları arasındadır. İlin güney uç noktası, merkez ilçe Ulupınar beldesi, kuzey uç noktası Çiçekdağı ilçesinin Konurkale köyüdür. Batı uç noktası Kaman ilçesi Büğüz köyü, doğu uç noktası ise Mucur ilçesi Kılıçlı köyüdür.  Deniz seviyesinden yüksekliği 985m’dir. İlin kuş uçuşu denize  uzaklıkları; güneyde Akdeniz’de Anamur Burnu’na 362km , kuzeyde Karadeniz’de Sinop’a 334km’dir           

Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim görülür. Thorntwait’in iklim tasnifine göre, Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. İldeki yıllık sıcaklık ortalaması    11,3  oC, yıllık yağış 400mm’den azdır.

İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İl nüfusunun yaklaşık % 41,79’u kırsal alanda yaşamaktadır. İl istihdam edilen nüfusun ise % 65,1’ i tarım ve hayvancılık sektöründedir. İl  gayri safi hasılasının % 25,2’si tarım  sektöründen sağlanmaktadır.

Kırşehir’de mevcut 36 243 adet tarım işletmesinin %60’ında ( 21 746 adet) bitkisel üretim, %38’inde ( 13 772 adet ) bitkisel + hayvansal üretim, %2’sinde ( 725 adet ) yalnızca hayvansal üretim yapılmaktadır.

Tabloda görüldüğü gibi Kırşehir ilinde tarım alanlarını en fazla IV. Sınıf toprak grubu teşkil ederken onu sırası ile III., II., VI., I. Sınıf toprak grupları izlemektedir. Çayır ve mera alanlarının VII. Sınıf araziler üzerinde olduğu görülmektedir.  

Toprak kullanma kabiliyeti sınıfları 8 adet olup, toprak sınır ve sınırlandırmaları I. Sınıftan VIII. sınıfa doğru giderek artmaktadır.

Arazi Kullanım  Alanları

 

İl Genel Arazi Dağılımı

ALAN (ha)

ORAN ( % )

1-Kültür Arazisi Varlığı

454.720

69,21

 

a-Tarla Ürünleri Ekim Alanı

258.767

56,97

 

b-Bağ Alanı

7.082

1,56

 

c-Meyve Bahçesi Alanı

2.615

0,58

 

d- Sebze Ekim Alanı

3.295

0,72

 

e- Kavaklık Alanı

4.282

0,94

 

f-Tarıma Elverişli Kullanılmayan Arazi

2.010

0,45

2-Çayır Mera Alanı

132.450

20,16

3-Orman ve Fidanlık Alanı

25.063

3,74

4- Tarıma Elverişsiz Alan

45.446

6,92

TOPLAM

 

657.012

100

İlin 657.012 hektarlık arazi yapısının 454.720 hektarı (% 69,21) tarıma elverişli arazi, 132.450 hektarı (%20,16) çayır-mera, 25.063 hektarı (3,74) ormanlık ve fidanlık, 45.446 hektarı (6,92) tarıma elverişsiz alanları kapsamaktadır.

78.355.700 hektarlık Türkiye  topraklarının  26.968.000 hektarı (% 34,4 ) tarımı elverişli arazi iken, ilimizde bu oran % 69,14’ tür.  Orta Anadolu Bölgesine bakıldığında 9.157.987 hektarlık toplam arazi yapısının 4.502.886 hektar alanı  (% 49.17)  tarıma elverişlidir.

Ülke tarıma elverişli arazinin % 1,69 unu, Orta Anadolu Bölgesi  tarıma elverişli arazinin % 10,1 ini kapsamaktadır.Ülkemiz tarım alanlarının % 5’ inde meyve, % 3’ ünde sebze tarımı yapılırken Kırşehir tarım alanlarının  %o 58’ inde meyve, %o 72’ sinde sebze tarımı yapılmaktadır. Bağ alanları ise % 1,56 dır.

İl Arazisinin Kullanım amaçlarına Göre İlçeler İtibariyle Dağılımı   

İLÇELER

Tarım Arazisi

Çayır-Mera

Orman-Fidan

Diğer Arazi

Toplam

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

MERKEZ

114.189

25,11

29.120

21,99

4.749

18,95

8.612

18,95

156.670

23,85

AKÇKENT

24.914

5,48

9.346

7,06

2.537

10,12

4.560

10,03

41.357

6,29

AKPINAR

30.713

6,75

12.766

9,64

1.457

5,81

3.950

8,69

48.886

7,44

BOZTEPE

41.746

9,18

11.230

8,48

2.248

8,97

3.934

8,66

59.158

9,00

ÇİÇEKDAĞI

79.508

17,49

16.188

12,22

3.466

13,83

4.895

10,77

104.057

15,84

KAMAN

82.891

18,23

25.830

19,50

4.367

17,42

9.569

21,06

122.657

18,67

MUCUR

80.295

17,66

27.970

21,12

5.767

23,01

10.195

22,43

124.227

18,91

TOPLAM

454.720

69,21

132.450

20,16

25.063

3,74

45.446

6,92

657.012

100

  

İl arazisinin İlçelere Göre Dağılımı

Sulama: Kırşehir’in toprak ve topoğrafik durumu dikkate alındığında 398.875  ha. olan tarım arazisinin 382.057  ha.’ının sulanabilir vasıfta olduğu tespit edilmiştir. Kısaca tarım arazisinin %  %96 sı  sulanabilir özellikte olmasına rağmen ancak %11’i sulanabilmektedir. Bu da yıllık yağışın 350 – 400 mm civarında olduğu ilimizde sulamanın önemini belirtmekle birlikte bu alandaki yetersizliği bariz olarak göstermektedir.  

 

ARAZİ VARLIĞI

YÜZÖLÇÜMÜ

%

ÖLÇÜ

BİRİM

İLİN YÜZÖLÇÜMÜ

657.012

Ha

100

TARIMA ELVERİŞLİ ARAZİ

398.875

Ha

61

SULANABİLİR ARAZİ

382.057

Ha

96

EKONOMİK OLARAK SULANABİLİR ARAZİ

93.443

Ha

23

TOPLAM YERÜSTÜ SU PTANSİYELİ

3.221

Hm3

 

 HALK SULAMALARI + KOOPERATİFLER

24.493

Ha

26

 DSİ SULAMASI

17.683

Ha

19

TOPLAM SULANAN ALAN

42.176

Ha

45

İL TOPRAKLARININ % 61’ İ TARIMA ELVERİŞLİ OLUP, BUNUN % 96’ SI SULANABİLİR ARAZİDİR.  EKONOMİK OLARAK SULANABİLİR ARAZİ İSE İL TOPRAKLARININ % 23’ Ü KADAR OLUP, BUNUN % 19’ U DSİ TARAFINDAN  İNŞA EDİLEREK SULAMAYA  AÇILMIŞ, % 26’ SI DA HALK SULAMASIDIR.

     İl Su Kaynakları 

Su Kaynağı

Nehir

Yağış

Alanı

(km2)

Yıllık

Ort. Su

Miktarı

(hm3)

Depolama

Hacmi

hm3

Kullanım

Amacı

Sulama

Sahası

(ha)

Baraj ve Göletler

Sıddıklı Barajı

Körpeli Boğaz Deresi

256

22,13

28,11

Sulama

4945

Çoğun Barajı

Klıçözü Deresi

240

34,3

23,046

S-Taşkın

2397

Karaova Barajı

Mahanözü Deresi

791

29,18

64,997

Sulama

4250

Hirfanlı Barajı

Kızılırmak

 

 

2044,7

Elektrik E

0

Göletler

Akarsu

Aktif Hacim (m3)

Yükseklik

Kullanım Amacı

Sulama Sahası (ha)

Temelden (m)

Talvegden (m)

Yeniköy

Acıöz Deresi

10.851

24,50

21,00

Sulama

1.425

Ekizağıl

Gökler

1.208.325

25,29

21,53

Sulama

138

Karaboğaz

Bezirganözü

2.070.113

33,30

20,98

Sulama

402

Harmanaltı

Kepir

1.897.710

18,86

10,71

Sulama

305

Çiftlikbala

Yukarı Çiftlik

9.627.911

34,01

24,08

Sulama

2.148

Darıözü

Darıözü

4.213.266

27,85

18,73

Sulama

443

Gökeşme

Ören

975.872

26,01

15,83

Sulama

194

Sarıömerli

Kurucuöz

589.758

22,79

12,94

Sulama

105

Karakaya

Hatılarkaç

986.450

20,46

16,67

Sulama

120

Merdeşe

Bayramözü

1.176.959

26,05

14,82

Sulama

216

Ömerhacılı

Pürüsün

1.246.196

26,03

15,79

Sulama

229

S.Büyükoba

Kalenin Boğaz

1.544.090

37,65

26,67

Sulama

439

Çağırkan

Susuz

1.233.048

35,26

29,04

Sulama

145

Gölcük

Gölcük gölü

1.414.026

10,65

6,90

Sulama

240

Kırdök

Geyikli

1.047.714

28,97

20,50

Sulama

232

Kargın

Kargın

1.754.738

38,05

26,00

Sulama

382

D.İnlimurat

Bağbaşı

2.000.000

15,50

10,50

Sulama

300

Tarım İşletme Büyüklükleri:         

Arazi Büyüklüğü

(da)

 

Toplam

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapan

Yalnız Bitkisel Üretim Yapan

Yalnız Hayvansal Üretim Yapan

Hayvan Sayısı

İşletme Sayısı

Arazi Miktarı

(da)

İşletme Sayısı

Arazi Miktarı

(da)

İşletme Sayısı

Arazi Miktarı

(da)

İşletme Sayısı

Arazi Miktarı

(da)

Küçük baş

Büyük baş

Arazisi Olmayan

50

0

0

0

0

0

50

0

0

424

<5

40

59

30

30

10

29

0

0

0

137

5-9

212

1.634

109

843

103

790

0

0

251

168

10-19

645

8.749

341

4.895

304

3855

0

0

3.410

1.569

20-49

3.328

119.366

1.991

70.898

1.337

48.468

0

0

9.590

27.541

50-99

5.560

385.265

2.851

190.441

2.709

194.824

0

0

25.735

11.897

100-199

5.750

806.938

3.347

471.570

2.403

335.369

0

0

76.614

12.223

200-499

2.348

650.098

1.689

460.190

660

189.908

0

0

20.153

16.529

500-999

156

129.210

53

39.209

103

90.002

0

0

352

461

1000-2499

140

221.491

103

138.446

38

83.045

0

0

0

1.452

2500-4999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000<

2

233.947

1

217.888

1

16.059

0

0

5.763

855

Toplam

18.231

2.556.757

10.515

1.594.410

7.668

962.349

50

0

14.868

73.256

2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre tarımsal işletme sayısı 18.181 adet olup, toplam işledikleri alan miktarı ise 2.556.757 dekardır. İlin 100-199 dekar arazi büyüklüğüne sahip işletmelerin oranı % 31,6 ile en büyük paya sahiptir. 2. sırada 50-59 arazi genişliğine sahip işletmelerdir.           

Türkiye geneline bakıldığında ilk sırada  % 23,8 payla 100-199 dekar arazi büyüklüğüne sahip işletmeler, ikinci sırada 22,8 paya sahip 200-499 dekar arazi büyüklüğüne sahip işletmeler gelmektedir. Kırşehir tarımsal işletme yapısı ülke, ortalamalarına benzer  durum sergilemektedir.           

Kırşehir’de mevcut 18.231 adet tarım işletmesinin 7.668  adedinde  bitkisel üretim, 10.515 adedinde bitkisel + hayvansal üretim, 50 adedinde  yalnızca hayvansal üretim yapılmaktadır. 

Bitkisel Üretim 

İlimiz bitkisel üretim değerinin yapısı incelendiğinde; Gerek ülke geneli gerekse Orta Anadolu Bölgesi yapısına benzerdir. Üretim bakımından ilk sırada tarla ürünleri, ikinci sırada meyve ürünleri, üçüncü sırda da sebze ürünleri üretimi gelmektedir. Ülke geneli ve Orta Anadolu incelendiğinde durum aynıdır. 

Pazarlama değeri açısından diğer benzerliklerden farklı olarak sebze ürünleri ikinci sırada yer almaktadır.

Tarla Ürünleri Üretimi

İlde üretilen tarla ürünleri miktarı itibariyle ilk sırada  180.864 ton ile şeker pancarı,  ikinci sırada 176.413 ton ile arpa, üçüncü sırada ise 171.790 ton ile buğday üretimi gelmektedir. İlimizde arpa ve buğday üretimi tüm ilçelerde yapılmakta olup, Şeker pancarı üretimi yoğun olarak Mucur ve Merkez’ de yapılmaktadır. 

İlimizde tarla ürünleri üretiminde ilk sırada tahıllar, ikinci sırada baklagiller, üçüncü sırada endüstri bitkileri , dördüncü sırada yumru bitkiler ve beşinci sırada yağlı tohumlular gelmektedir.

İlde üretilen tarla ürünleri miktarı itibariyle ilk sırada  180.864 ton ile şeker pancarı,  ikinci sırada 176.413 ton ile arpa, üçüncü sırada ise 171.790 ton ile buğday üretimi gelmektedir. İlimizde arpa ve buğday üretimi tüm ilçelerde yapılmakta olup, Şeker pancarı üretimi yoğun olarak Mucur ve Merkez’ de yapılmaktadır. 

İlimizde tarla ürünleri üretiminde ilk sırada tahıllar, ikinci sırada baklagiller, üçüncü sırada endüstri bitkileri , dördüncü sırada yumru bitkiler ve beşinci sırada yağlı tohumlular gelmektedir.

İlimiz  ülke tarla ürünleri üretiminin % 1,05 ini, Orta Anadolu Bölgesi tarla ürünleri üretiminin % 2,94 ünü ,  ülke tahıl üretiminin % 1,16 sını, Orta Anadolu Bölgesi tahıl üretiminin ise % 3,86 sını gerçekleştirmektedir 

Tarla ürünleri üretimini verimi esas alındığında şeker pancarı  üretiminde verimliliğin ülke ortalamasının üstünde, bölge ortalamalarına yakın olduğu görülmekte olup, diğer üretim birimlerinde verimliliğin düşük olduğu görülmektedir. 

Sebze Ürünleri Üretimi  

İlimizde üretilen sebze üretimi içinde en yüksek üretim miktarı kavun, ikinci sırada domates ve üçüncü sırada karpuzun aldığı görülmektedir. 

Kırşehir sebze üretimi açısından ülke ve bölge ile karşılaştırıldığında ; Ülke toplam sebze üretim alanlarının %o 62’ sinde üretim yaparak  üretimin %o ‘ 23 ünü, bölge üretim alanlarının % 3,96’ sında üretim yaparak bölge üretiminin % 2,15 ‘ ini gerçekleştirmektedir. 

Sebze ürünleri içerisinde ilimizde üretilen yer elması  ülke üretiminin % 56,3’ ünü oluşturmaktadır.         Bölge üretimi içerisinde ise, yer elması % 56,3, Nane % 36,8, Sarımsak % 28,4, Bamya % 11,2 ve Dolmalık biber % 9,3 paya sahiptir.

Meyve Ürünleri Üretimi 

İlimizde, “Ziraat 900” ve “Lambert” türü Kiraz çeşitleri ile alternatif ürün yetiştiriciliğinde bir arayış içerisindedir. 2006 yılında 5 çiftçiye 5 da kapama kiraz bahçesi projeleri Özel İdare kaynaklı olarak hayata geçirilecektir

Meyve Ürünleri Üretimi İl’ in Bölge ve Ülke içindeki Payı 

İlimiz meyve ürünleri üretiminin, ülke ve bölge içindeki yeri incelendiğinde; Ülke üretimi içinde önemli bir yere sahip % 3,18 üretim payı ile  İğde, % 2,27 üretim payı ile zerdali, % 1,5 üretim payı ile ceviz gelmektedir.

İlin bölge içindeki payı incelendiğinde ise, % 9,47 payla ceviz, % 6,32 payla iğde ve % 4,55  üretim payı ile zerdali olduğu görülmektedir.   

İlimizde binaların bodrum katlarında odalar düzenlenerek kültür mantarı üretimi yapılmaktadır.

Hayvancılık ve Hayvansal Üretim: 

Kırşehir büyük ve küçük baş hayvan sayısı bakımından çevre illere göre önemli bir yer teşkil etmesine rağmen birim başına üretim yeterli düzeyde değildir. Bunun başlıca nedenleri mevcut hayvan populasyonunun büyük kısmının genetik yapı bakımından bakımından düşük verimli yerli ırklardan oluşması ile çevre faktörleri ve bakım- besleme koşullarının yeterli düzeyde olmaması gösterilebilir. 

Kırşehir’de uzun yıllardır yapılan ıslah çalışmaları ve uygulamaya konulan teşvik tedbirleri sonucu, bir taraftan yüksek verimli ırklar ile bunların melezlerinin mevcut hayvan populasyonlarındaki oranının artırılması diğer taraftan bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi suretiyle birim başına verimde önemli artışlar sağlanmıştır. Fakat henüz istenilen düzeye ulaşılamamış ve böylece hayvansal ürünlerin arz ve talebi arasında bir denge kurulamamıştır. 

Giderek artan il nüfusumuz karşısında bu dengesiz durum  eğer gerekli önlemler alınmazsa daha da artabilecektir. Bu nedenle insanlarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi bakımından hayvancılığımızın geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Hayvancılık yerli sanayimiz, hammaddede temin ve ülke kalkınmasında büyük ölçüde ihtiyaç duyulan dövizin sağlanmasında da küçümsenmeyecek katkılarda bulunmaktadır. 

İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi bakımından bir taraftan mevcut meraların üzerindeki baskıyı azaltarak onların daha verimli hale gelmesine yönelik önlemlerin alınması diğer yandan hayvancılık işletmelerimiz ve yem bitkileri yetiştiriciliğine önem verilmesi bu arada hayvan popülasyonlarında yüksek verimli ırkların ve bunların melezlerinin giderek artırılması hastalıklarla mücadele ve bu hususların gerçekleşmesi bakımından devlet desteğine ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. 

Hayvan Varlığı  

İlimizin hayvan varlığı açısından; koyunda bölgenin % 2,62’ sine , ülkemizin %o 48’ ine, Sığır varlığında ise, bölge sığır mevcudunun % 3,46’ sına, ülke sığır varlığının %o 59’ una sahiptir. 

Hayvansal Ürünleri Üretimi 

İl Hayvansal Üretiminin ve Bölge ve Ülke İçindeki Payı   

İlimiz hayvansal ürünler üretiminde, süt üretimi ile orta Anadolu bölgesi  toplam üretiminin % 3,25’ ini, ülke toplam   üretiminin de %o 59’ unu gerçekleştirmektedir.           

Et üretiminde ise bölge toplam üretiminin  % 3,08’ ini, ülke üretiminin ise  süt üretiminde olduğu gibi yalnızca

%o 59’ unu gerçekleştirmektedir. 

Süt üretiminin verimliliğine bakıldığında küçükbaşlarda bölge ve ülke ortalamalarının üzerinde, büyükbaş süt verimliliğinde ise bölge ortalamalarının altında, ülke ortalamaları düzeyindedir. 

Deve Kuşu Üretimi: 

İlimiz Kaman İlçesi Çağırkan beldesinde bulunan  “Sembol Besicilik  Devekuşu Ürünleri Pazarlama Taahhüt ticaret Ltd. Şirketi” işletmesinde 4 erkek 26 dişi toplam 30 anaç ile faaliyette olup, 78’er kapasiteli 4 adet gelişim, 50 adet yumurta kapasiteli yumurta çıkma makinesi ile yılda 1500 adet yumurta 600 adet yavru üretmektedir. 

Su Ürünleri Üretimi: 

İlimizde su ürünleri üretimi genel olarak Hirfanlı Baraj Gölü’ nün il sınırları içindeki bölümlerinde  avcılık olarak yapılır.Bununla birlikte Çuğun ve Karaova Baraj Göllerinde de su ürünleri avcılığı yapılmaktadır. 

İlimizde Karaova ve Sıdıklı baraj göllerinde 25 ton/yıl kapasiteli iki adet Ağ kafeslerde Alabalık yetiştiriciliği tesisi bulunmaktadır.

Diğer Tarım İşletmeleri

Malya Tarım İşletmesi

İşletmenin bulunduğu bölgenin koordinatları 39 derece 21´ doğu boylamı ile 34 derece 20´kuzey enlemidir. İşletme Kırşehir İl Merkezinin 25 Km. kuzey doğusunda, Yerköy ilçesinin 55 Km. güneyinde, Mucur ilçesinin 25 Km. kuzeyinde bulunmaktadır.  Ankara’ya 200 Km. mesafededir.

İşletme İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Havzasında etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili çanak şeklinde 1100 rakımlı Malya Ovasında bulunmaktadır. Ovanın güneyinde Seyfe Gölü  civarında rakım 1500 metreyi geçer. Güneyindeki Kızıldağ (1362 m.), Kaletepe (1557 m.), ve Kervansaray Dağları (1667 m.) en yüksek noktaları teşkil eder. Batıda Gökkaya (1626 m.) ve Terziyanlı Tepeleri(1308 m.) yer alır. Kuzeyinde 1300 – 1359 m. yükseklikteki meyilli sırtlar bulunmaktadır.

Etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili çanak manzarası arz eden Malya Ovası tamamen kapalı bir havzadır. Bu kapalı havzanın toplam alanı 1522  Km.2 olup, havza içerisinde küçük kaynak ve akarsuların birikmesi ile oluşan Seyfe Gölü nün göl aynası 15,6 Km.2 göl etrafında yağışların birikmesi ile oluşan geçici bataklık alan 63 Km.2 olup; göl aynası ve etrafında oluşan bataklık alanların toplam alanı 78,6 Km.2’dir.

 
ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim