• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Nufusu

 

 Sayım Yılları İl Nüfus Gelişimi    

Cumhuriyet Döneminde 1927-2000 arası sayım dönemleri esas alındığında yapılan 1. nüfus sayımında, ilin genel nüfusu 127.067 iken , son yapılan 2007 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)  nüfus sayımında 223.170 olmuştur.  

1927 yılında Türkiye’ nin nüfusu 13.648.270,il nüfusu 127.067 olmuştur. Kırşehir nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 48. sırada yer almıştır. 2007 yılı nüfus sayımına göre 81 il içinde 67. sıradadır.

1950 yılına kadar artan il nüfusu 1950-1955 döneminde bir azalma göstermiş,1955-1985 döneminde yeniden artma eğilimi gösteren il nüfusu, 1985 yılından sonra yeniden azalma eğilimine girmiştir. 

1950-1955 dönemi il’ in 20.07.1954 tarih ve  6429 sayılı Kanunla ilçeye, 01.07.1957 tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden il yapılmasına bağlı olarak, il nüfusunun yapısında 1955 nüfus sayımı sonuçlarına göre – %11.62 ve % -11,87 ile 2000- 2007 yılında  en yüksek nüfus azalışı yaşanmıştır. En yüksek nüfus artışı ise, % 15,44  ile 1945-1950 döneminde yaşanmıştır. 

Sayım Yılları İtibariyle İl Ülke Karşılaştırması 

     *20.07.1954 tarih ve 6429 Sayılı Kanunla il vasfı kaldırılmış olan ilin,01.07.1957  tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden il olan ilin 1955 yılı nüfusu, ayrıldığı  illerin  nüfuslarından 1960 idari bölünüşüne göre belirlenmiştir.

İlin en yüksek nüfus artışı  1945-1950 döneminde olurken %o 15.44, en büyük azalma ise 2000-2007 döneminde %o -11,87 olarak gerçekleşmiştir. 1885-1990  sayım döneminden sonra il nüfusu azalmaya devam etmiştir. 1985-1990 döneminde %o -1,27 , 1990-2000 dönemi nüfus sayımında %o -1.41 azalma  ve 2000-2007 döneminde %0 -11,87, 2008 yılında da binde 1,95  azalma olmuştur. 

                Nüfus azalmasının nedenleri başta ekonomik koşullar olmak üzere, eğitim ve sos­yal yaşantının beraberinde getirdiği göç olayıdır.

1927 de Kırşehir ili ülke nüfusundaki payı binde 9 iken, 2008 yılında payı yaklaşık binde 3 lere gerilemiştir. Bu da göstermektedir ki il nüfus artış hızı ülke nüfus artış hızından düşük seyretmektedir.

Şehir- Köy Nüfusu 

Nüfusun Şehir- Köy Dağılımı 

 *1950-1955 verileri 1960 idari bölünüşüne göre belirlenmiştir. 

1927 yılında köy nüfusu şehir nüfusunun 5 katı iken, bu oran 2000 yılı nüfus sayımında şehir nüfusu köy nüfusunun 1,40 katına çıkmıştır. Bu dönem içinde köyden kente göç artmıştır. 1927 de nüfusun % 16,6 sı şehirde yaşarken 1945 yılından sonra sürekli artış gösteren şehir nüfusunun  2000 yılındaki payı % 58,2 ye , 2007 yılında ise 65,90’ a, 2008 yılında da 67,07’ ye ulaşmıştır. 

 

Aynı dönemde Türkiye’ de nüfusun % 24.2 si şehirlerde yaşarken, 1950 yılında bu oran % 25’ e 2000 yılında da % 64.9’ a yükselmiştir. Kırşehir ilinde şehirde yaşayan nüfus oranı, ülke ortalamasına göre daha yavaş artmıştır. İl’ de 2000 yılına kadar köy nüfusu fazla iken , 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ise;  Şehir nüfusu % 58,21’ e yükselirken,  köy nüfusu ise % 41,79’ a gerilemiştir. 2008 yılında ise köy nüfusu % 32,93’ e gerilerken, şehir nüfusunun payı 67,07’ ye çıkmıştır.

 

Kırşehir  Şehir-Köy nüfus  dağılımı ülkemizde olduğu gibi şehir lehine bir eğilim göstermektedir. Ülkede 1950 den sonra hız kazanmaya başlayan şehir nüfusunun artışı, il’ de 1960 lardan sonra daha bir ivme kazanmıştır. Ülke nüfus hareketlerinin seyri il’de de kendini göstermektedir. 

Nüfusun Cinsiyet Dağılımı 

Nüfusun Kadın- Erkek  Dağılımı 

1927-2000 döneminde ilde, erkek nüfusun büyüklüğü kadın nüfusun büyüklüğünden daha azdır. 1927 yılında her 100 kadın için 84 erkek bulunmakta iken, 1960 yılına kadar artış göstermiş, 1965-1970 döneminde azalmıştır. 1980 den sonra artış göstererek 2000 yılında her 100 kadın için 97 erkek olarak en yüksek değerini almıştır.  2008 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yapılan sayım sonuçlarına göre ise Erkek Nüfusu 110.338, kadın nüfusu ise 112.397 olarak belirlenmiştir.

Ülke genelinde ise, 1940 yılına kadar kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken 1940 yılında kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit duruma gelmiştir.  Cinsiyet oranı 1960 yılına kadar artış, 1960-1970 döneminde azalma, 1975  yılında her 100 kadın için 106 erkek bulunmakta idi. 1975 yılından sonra bu oran  azalma göstermiştir. 2000 yılında Türkiye’ de her 100 kadın için 103 erkek bulunmaktadır. 

 

 

Kırşehir Nüfusunun Yaş Yapısı

Cumhuriyetin ilk yıllarında doğurganlık düzeyi çok yüksek olduğu için nüfusumuz çok genç bir yaş yapısına sahiptir. İl’imizde 1935 yılında erkeklerin yarısı 15.1, kadınların yarısı ise 22.1 yaşından daha küçük iken, Türkiye’de 1935 yılında erkek nüfusun yarısı 19.1, kadın nüfusun yarısı ise 23.4 yaşından daha küçüktür. Kırşehir ilinde 1935-1970 yılları arasında ortalama 17 olan nüfusun medyan yaşı, 1970 yılından sonra  sürekli bir artma eğilimi göstermiştir. İl’imizde 2000 yılında erkeklerin yarısı 25, kadınların yarısı ise 22.1 yaşından daha küçüktür. Türkiye’de 2000 yılında erkek nüfusun yarısı 24.4, kadın nüfusun yarısı ise 25.3 yaşından daha küçüktür.  

İlimizin  1970 nüfus piramidine göre (0-9) yaş nüfusun fazlalığı dikkat çekicidir. Bu oran doğurganlık oranının yüksekliğinin göstergesidir. Yaşlı kuşaklardaki nüfus, her iki cinsiyet içinde ölüm hızının bu yaşlarda yüksek olması nedeniyle hızla azalmaktadır. 1970 yılı nüfus piramidi il’ in doğurganlık ve ölümlülüğün yüksek olduğu yaş yapısını yansıtmaktadır. 

İl nüfus yapısı 2000 yılı nüfus piramidinde 1970 yılının piramidine göre çok farklı bir yapı sergilemektedir. 15 yaşından küçük kuşaklarda nüfusun azaldığı görülmektedir. Bu da doğum sayısının azaldığını göstermektedir. 2000 yılında ileri yaşlardaki azalmanın 1970 yılındakinden daha yavaş seyretmiştir. 2000 yılı nüfus piramidi bu özelliğiyle gelişmiş ülkelerdekine benzer bir yapı göstermektedir. Bu durum ülke geneli için de benzerdir. 

İlin İlçelere Göre şehir ve Köy Nüfus Artışı

Kırşehir Merkez ve İlçeleri  Nüfus Hareketleri 2007 - 2008

Kırşehir genel il nüfusu 1990-2000 sayım aralığında  %o -1.35 bir  azalma  göstermiştir. Bu dönemde şehir nüfusu %o 15.10 artarken, köy nüfusunda %o -20.52 bir azalma söz konusudur.  Merkez Köylerindeki %o -11.13 bir azalma meydana gelirken, merkezin şehir nüfusu da %o 18.07 oranında artmıştır. İlçelerimizden Akçakent’ in  bu dönemde hem şehir nüfusu hemde köy nüfusunda bir azalma gözükmektedir. İlçelerimizden nüfusu bu dönem içinde  şehir nüfusu olarak azalma Akçakent ve Akpınar  ilçelerimizdir. Çiçekdağı İlçemizde ise şehir nüfusunda %o 3.27 bir artış gözlenmekle birlikte köy nüfusundaki azalış %o -42.33 oranındadır. Diğer dört ilçemizin de şehir nüfusu bu dönemde artmıştır. 1990-2000 sayım aralığında il genelinin köy nüfusu azalırken şehir nüfusu artış kaydetmiştir. Bu dönemde genel olarak Kırşehir merkezi ile Mucur ilçemiz dışında nüfusta bir azalma gözükmektedir. 2008 Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre; 2007-2008 döneminde il genel nüfusu ‰ 1,95 azalırken merkez nüfusu şehir nüfusu olarak artmıştır.

               İl’ in 7 ilçesinden (merkez ilçe hariç)  Kaman ilçesi 44.617  nüfusuyla en çok nüfusa sahip ilçesi olurken, Akçakent ilçesi ise 5.848 nüfusuyla en az nüfusa sahip ilçesidir. 

Kırşehir Nüfus Yoğunlukları 

Merkez ve İlçeler Nüfus Yoğunlukları 

  Kırşehir’de  kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 14 kişi iken, ülke ortalaması km²'de 18 kişi idi. 2008 yılına gelindiğinde Kırşehir'in nüfus yoğunluğu km²'de 35 kişiye yükselirken ülke orta­laması km²'ye 93 kişiye ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğu bakımından 81 il içinde 65. sırada yer almaktadır.

Kırşehir’ de nüfus yoğunluğu il merkezinde 74 iken, ilçelere   göre 10 ila 38 arasında değişmektedir. En   büyük  yüz ölçüme sahip  Kaman ilçesinde nüfus  yoğunluğu 38, yüzölçümü en küçük olan Akpınar  ilçesinde nüfus yoğunluğu 19 kişidir.  İl Nüfus yoğunluğu açısından ülke geneli ve iç Anadolu Bölgesi ortalamalarının altındadır.

 

Hanehalkı Büyüklüğü

Kırşehir ilinde bulunan 56 637 hanehalkının yaklaşık % 62’ si şehirde yaşamaktadır. İl genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.7’ dir. Hanehalkı büyüklüğü itibariyle; Akçakent ilçe merkezi ortalama 6 ile en yüksek, Mucur ilçe merkezi ise 4.2 hanehalkı büyüklüğü ile en düşük değere sahiptir. Türkiye hanehalkı büyüklüğü ise 4.5’ tir. Orta Anadolu Bölgesinde bu oran 4.97’ dir. Hanehalkı büyüklüğü açısından ilimiz, ülke ortalamasının üstünde, bölge ortalamasının ise altındadır.  

Nüfusun Eğitim Yapısı 

Kırşehir İlinde 1935 yılında okuma yazma bilen nüfus % 13.86 iken, 2000 nüfus sayımında bu oran 87.52 ye yükselmiştir. Ülke genelinde ise 1935 yılında okuma yazma bilen nüfus % 19.25 iken 2000 yılında bu oran 87.32’ ye yükselmiştir. İlimiz okuma yazma oranındaki gelişmeler bakımından ülke okuma yazma oranından daha iyi bir gelişme  göstermiştir.

Kırşehir ilinde en az ilkokul mezunu olanların 14 ve daha yukarı yaş baz alınarak incelendiğinde;

1975-2000 döneminde en az ilkokul mezunu olanların oranı 1975 erkeklerde % 16.6, kadınlarda % 4.9 iken, bu oran 2000 yılında erkeklerde % 45.3’ e, kadınlarda ise % 25.2’ ye yükselmiştir. Ülkemizde bu oran 1975 yılında erkeklerde % 17, kadınlarda % 7.9 iken 2000 yılında erkeklerde % 43.6’ ya, kadınlarda  ise % 26.6’ ya yükselmiştir.

25 ve daha ve daha yukarı yaştaki nüfusun ortaokul, lise ve yüksekokul mezunlarının 1975-2000 döneminde Kırşehir’ de 1975 yılında erkeklerin % 9’ u ilkokuldan sonra bir eğitim düzeyini tamamlarken 2000 yılında bu oran % 36.5’ e, 1975 yılında  kadınların % 2’ si  ilkokuldan sonra bir eğitim düzeyini tamamlarken 2000 yılında bu oran  % 13.8’ e yükselmiştir. Eğitim düzeyinde özellikle lise ve yükseköğretim mezunlarında önemli bir gelişme olmuştur. 1975 yılında erkeklerin % 4.7’ si, kadınların % 0.9’ u lise mezunu iken, 2000 yılında erkeklerin % 16.1’ i, kadınların % 6.6’ sı lise mezunu, 1975 yılında erkeklerin % 1.2’ si, kadınların da % 0.2’ si yükseköğretim mezunu iken bu oran 2000 yılında erkeklerde % 8.7’ ye, kadınlarda ise % 2.8’ e yükselmiştir.

Gelişmeler ülkedeki gelişmelerle doğru orantılı olmakla birlikte, 2000 yılı sonuçlarına göre lise mezunları ve yükseköğretim mezunları ortalamaları ülke ortalamasının altında seyretmektedir.

2000 yılı sonuçları itibariyle ülkemizde  ilköğretimden sonra bir eğitim düzeyini tamamlayan erkeklerin oranı % 37’4 , kadınların oranı % 19,8, lise mezunlarında bu oran erkeklerde % 16’ sı, kadınların % 9.1’ i ve yükseköğretim mezunlarında ise erkeklerde % 10.2, kadınlarda ise % 5.4’ tür. 

1935 yılında ülke okuma yazma oranı %19.35 iken, il okuma yazma oranı % 13.86 dır.1965 yılından itibaren il okuma yazma oranı sürekli yükseliş göstererek 2000 yılı nüfus sayımında % 87.52’ ye yükselmiştir.

Ülke okuma yazma oranı ise aynı dönemde % 87.32 dir. Kırşehir genel okuma yazma oranında ülke genelinden daha iyi bir gelişme göstermiştir.  Bu dönemde ülke okuma yazma oranı % 87,30, İç Anadolu Bölgesi %90.32, okuma yazma oranı ise %87.52’ dir. Buna göre il okuma yazma oranı bakımından ülke ortalamalarının üzerinde, bölge ortalamasının altındadır.   

İlimiz kadın erkek okuma yazma oranındaki gelişmeler isi, 1935 yılında erkeklerde okuma yazma %25.35, kadınlarda % 4.24 iken bu oran 1965 yılından itibaren kadınlarda okuma yazma oranında yükselme göstererek 2000 yılında erkeklerde % 94.36’ ya, kadınlarda ise % 80.95’e yükselmiştir.

Ülkemizdeki erkek okuma yazma oranları ile il erkek okuma yazma oranları karşılaştırıldığında;1935 yılında ülkemizdeki erkek nüfusun okuma yazma oranı % 29.35 iken, Kırşehir’ de bu oran % 25.35’ tir.

2000 sayım yılı sonuçlarına göre bu oran ülkemizde % 93.36’ ya ilimizde ise 94.36’ ya yükselmiştir. Bu dönemde ilimizdeki  erkek okuma yazma  oranındaki gelişme ülke gelişmesinden daha hızlı olmuştur. 

            Kadın okuma yazma oranlarının il ülke karşılaştırması  incelendiğinde ise;

            1935 yılında ülke kadın okuma yazma oranı % 4.24 iken, bu oran ülke genelinde % 9.82’ dir. 1940 yılından itibaren il kadın okuma yazma oranı ülke genelinden daha hızlı bir artış göstererek 2000 yılında % 80.64 olan ülke kadın okuma yazma oranını aşarak % 80.95’ e ulaşmıştır. Aynı dönemde İç Anadolu Bölgesi kadınlarda okuma yazma oranı % 84.96’ dır. Burada da ülke ortalamasının üzerinde iken, bölge ortalamasının altındadır. Kadın okuma yazma oranı  bakımından ilimiz ülke genelinde 33. sıradadır.            

 Cumhuriyetin ilk yıllarında İl okuma yazma oranları ülke ortalamalarının altında iken, 2000 yılı sonuçlarına göre  gerek kadınlarda, gerek erkeklerde ülke ortalamalarının  üzerine çıkmıştır

Okuryazarlık ve Eğitim Durumuna Göre Nüfus                                  

25 yaş üzeri okuryazarlık ve eğitim durumuna göre nüfus incelendiğinde;  Nüfusun % 61.65 oranında artığı, okuma yazma bilmeyen nüfusta buna rağmen yarı yarıya bir azalma olduğu, Okuma yazma bilen fakat herhangi bir okul bitirmeyen nüfusta fazla bir değişim olmadığı, ilkokul mezunu nüfusta 3 katından fazla artış, ortaokul ve dengi meslek okul ile lise ve dengi meslek okulu bitirenlerde 7 katı artış, yüksekokul bitiren nüfusta ise  13.4 katı bir yükselme söz konusudur.  

 Doğurganlık ve Bebek Ölümlülüğü

 İl bazında (15-49) doğurgan çağdaki kadın başına düşen çocuk sayısı 1970 yılına kadar yükselirken, bu yıldan sonra azalma göstermiştir. 1970 yılında doğurgan çağdaki her 1000 kadına 860 çocuk düşerken, 2000 yılında her 1000 kadına 331 çocuk düşmektedir. Doğurganlık döneminin sonu olan 45-49 yaştaki bir kadın 6.9 çocuk dünyaya getirmiş iken, 2000 yılında aynı kuşak kadınlar ortalama 4.2 çocuk dünyaya getirmişlerdir.  

 İl’ in 1967 yılından günümüze kadar olan dönemde bebek ölüm hızı ülke genelindeki yapıya benzer bir seyir izlemiştir. 1967 yılında 1000 canlı doğumdan yaklaşık 150’ si bir yaşını doldurmadan ölürken, 1997 yılında 1000 canlı doğumdan 35’ i bir yaşını doldurmadan ölmüştür. Bu oran  aynı dönemde ülkemizde binde 43, İç Anadolu Bölgesinde binde 41.77 dir. Bebek ölüm hızı bakımından ilimiz hem ülke hemde bölge ortalamalarından daha iyi durumdadır. Aynı dönemde ülke sıralaması bakımından da 69 . sıradadır. İl’ de 2005 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre bebek ölüm hızı binde 8’ e gerilemiştir. 

  

Özürlülük

Kırşehir’ de nüfusun özürlülük durumu incelendiğinde; özürlü nüfusun % 60’ ını erkeklerin , Ülke ortalamalarının da % 59’ unu oluşturulduğu görülmektedir. İl genelinde toplam 5048 özürlünün, 3007’ si erkek ve 2041’ i kadındır.

Kırşehir Özürlü Dağılımı

 

  Nüfusun özürlülük oranı binde 1.99’ dur. Ülke ortalamaması ise binde 1.82’dir. Özürlülük oranı itibariyle ülke ortalamalarının üzerindedir.

Kırşehir’ in özürlülük nüfus yapısı genelde ülke oranlarıyla benzerlikler göstermektedir. Fiziksel engelliler hem il hem de  ülkemizde en çok paya sahip engelli grubu olup, engelliler içindeki payı % 41 lik bir orana sahip iken, Ülkemizde ve ilimizde en düşük oranlı konuşma engelliler % 5 ile en düşük orana sahiptir.  

EKONOMİK NİTELİKLER

İşgücü

İstihdam edilenler ve işsizlerin oluşturduğu toplam nüfus olan işgücü, il’ de 1980-2000 döneminde azalma eğilimi göstermiştir. Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı kadın nüfusa göre daha yüksektir. 1980 yılında erkeklerin işgücüne katılma oranı % 74.7 iken, 2000 yılında bu oran % 66’ ya düşmüştür. Bu dönemde kadınların işgücüne katılma oranı % 51.5’ ten % 40.6’ ya düşmüştür.

Yaş gruplarına göre işgücüne katılma oranı ülke ile benzerlik göstermektedir. 12-14 yaş grubunda kadın nüfusun işgücüne katılma oranı yüksekken, 15-19 yaş grubundan itibaren erkek nüfusun işgücüne katılma oranı kadın nüfusun işgücüne katılma oranına göre daha yüksektir. Kadınların 25 yaşından sonra işgücüne katılma oranının azalması sonucu cinsiyetler arası işgücüne katılma oranı farkı artmaktadır. Bu da kadınların evlendikten veya çocuk sahibi olmaları halinde işgücünden ayrıldıkları sonucunu doğurmaktadır.

İstihdam

İlimizde   istihdam edilen nüfus yıllara göre artış ve azalış göstermektedir. 1980-2000 döneminde istihdam edilen nüfusun yıllık artış hızı %o ‘ tir. İstihdam edilen erkek nüfusun artış hızı %o 5 iken,kadın nüfusun yıllık artış hızı %o-5’ tir.

 1980-2000 döneminde hizmet ve sanayi sektörlerinde bir artış gözlenirken, inşaat sektöründe yıllara göre değişiklik göstermiştir. Bu dönemde, istihdam edilen nüfus hizmet sektöründe % 56, sanayi sektöründe % 15 bir artış, inşaat sektöründe de % - 4.9 oranında bir azalış olmuştur.

 2000 yılı nüfus verilerine göre istihdam il oranları; Tarım %65.1, Sanayi % 5.9, İnşaat % 4.3, Hizmet %24.7 ve Diğer faaliyetler %o 1’ dir.  Aynı dönemde Ülke istihdamında, tarım % 48.38, sanayi % 13.35, İç Anadolu Bölgesinde ise, tarımın payı % 46.81 iken, sanayinin payı % 10.5’ tir.

 İlimiz tarım istihdamı açısından 30., sanayi istihdamı açısından da 47. sıradadır. Bu anlamda gerek ülke ortalaması gerekse bölge ortalamaları bakımından il’ imiz halen tarıma dayalı bir yapıya sahiptir. Sanayinin payı ise ülke ve bölge ortalamalarının altındadır. 

İşsizlik

2000 yılı Nüfus Sayımı  verilerine göre Kırşehir ilinde işsizlik oranı % 8.2’ dir. İşgücündeki her 100 kişiden 8’ i işsizdir.  Aynı dönem Türkiye işsizlik oranı ise % 8.9’ dur.

Genel Nüfus Sayımı Sonuçları  

 

ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim